foto lopster stormvogels op loodskotter

Riekus Wals benoemd tot erelid

Donderdag 10 januari 2019 hield shantykoor de Lopster Störmvogels haar traditionele Nieuwjaarsvisite voor haar leden en partners.

Dit keer niet in cbs Roemte maar in ons nieuw onderkomen Ons Dorpshuis te Loppersum.

Voorzitter Jan Hendrik Klinkhamer kon een bomvolle zaal welkom heten en deelde de aanwezigen mee dat het bestuur wederom overeenstemming had bereikt met dirigent Wim de Bos om ook komend jaar aan het roer te staan bij de Lopster Störmvogels. (zie foto Menne Tillema)

Koorlid Derk Bouwes had zoals gebruikelijk wederom een leuke quiz samengesteld en ook Henk Halsema had 2 leuke voordrachten in petto. 

Menzo van der Wal had een onderwerp over "jagen" wat zeer in de smaak viel.

Ook had het bestuur een verrassing. Riekus Wals werd namelijk benoemd tot erelid van onze vereniging, gezien zijn jarenlange tomeloze inzet in de afgelopen 16 jaar. Een speldje en een prachtige oorkonde (gemaakt door “onze kunstschilder” Henk Reininga aldus de voorzitter) werd aan Riekus Wals uitgedeeld. (zie foto Menne Tillema) Een groot applaus vanuit de zaal volgde.

Ook Jakob de Ruiter werd door de voorzitter bedankt. Jakob maakte een aantal jaren het liedjesprogramma voor optredens en hij zal worden vervangen door Willem Rus.

Hierna zong het koor nog een paar meezingnummers en werd er onder het genot van een hapje en drankje nog nagepraat.

Het koor kijkt terug op een zeer geslaagde Nieuwjaarsvisite.Wals Smalldirigent Small

Shantykoor verhuist per 1 januari 2019 naar Ons Dorpshuis

Het bestuur heeft in Ons Dorpshuis te Loppersum een nieuw onderkomen gevonden waar vanaf 17 januari 2019 wordt gerepeteerd.

Wij kunnen best nog wel zingende koorleden gebruiken. Alleen heren.

Voornemens gezellig te gaan zingen in 2019?

Kom eens vrijblijvend langs en zing mee op een donderdagavond vanaf 17 januari in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21, Loppersum.

We beginnen om 19:30 uur.

Hopelijk tot snel!

“SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst

Het voltallige bestuur van ShantyNederland (SN) is erg blij jullie te kunnen berichten dat afgelopen woensdag 11 juli 2018 de erkenning dat “SHANTIES ZINGEN” op de Immaterieel Cultureel Erfgoedlijst zijn bijgeschreven.
 
De Nationale Pers heeft van het Kenniscentrum die de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed in Nederland bewaakt, op 11 juli jl. hierover bericht gehad.
Het bestuur van SN is blij dat, na jaren van inspanningen en het herhaaldelijk schrijven van nieuwe erfgoedzorgplannen, de toetsingscommissie dit heeft gehonoreerd.
 
Wat betekent dit voor onze aangesloten koren:
Wij zijn dus niet meer bezig met het zingen van “oubollige” zeemansliedjes, maar wij zijn bezig met het vertolken van Maritiem Cultureel Erfgoed.
Dit zal zeker door jullie opdrachtgevers zoals fondsen, stichtingen, organisatoren van festivals etc., als waardevolle toevoeging  worden bezien.
 
Shanty Nederland
 

RABOBANK Clubkasactie

Starten met de Rabobank Clubkas Campagne!

Op dinsdag 12 februari t/m 28 febrauri 2019 kunnen alle 8.000 leden van Rabobank Noord-Groningen maximaal 5 stemmen uitbrengen op een vereniging of stichting, waarvan 2 stemmen op je favoriete vereniging en dat is natuurlijk shantykoor de Lopster Störmvogels.

Wat is de Rabobank Clubkas Campagne?

Rabobank stelt een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Noord-Groningen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard.

STEMMEN

Hoe meer stemmen op onze vereniging uitgebracht worden, des te meer geld onze vereniging ontvangt.

Afgelopen keer hebben 67 Rabobankleden op onze vereniging gestemd wat een bedrag van € 240,00 heeft opgebracht. Wij hopen komend jaar de grens van minimaal € 300,00 te kunnen bereiken.

Daar hebben we JOU als Rabobanklid natuurlijk voor nodig.

Vraag ook je familie en vrienden om op onze vereniging stemmen.

WIJ REKENEN op JULLIE STEM!RABO Clubkasactie

 

Voor meer info over het stemmen klik  hier